Onze gegevens

CREJO
Baan naar bree 36 bus 4
3990 Peer
Limburg, België
BE 0742.775.322
privacy@crejo.be

Wat & waarom?

Statistieken

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website om inzicht te krijgen in de bezoeker van onze website en het gebruik daarvan. Daarvoor houden wij bepaalde gegevens van u bij. Bv welke pagina’s u bezocht, het type browser dat u gebruikt,  uw ip adres, de manier waarop u op onze site terecht kwam. Deze statistieken zijn anoniem en worden dus ook niet rechtstreeks aan uw persoon gekoppeld.

Google beschermt uw gegevens natuurlijk zelf ook. Zie privacy policy van Google Analytics.

MailChimp

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrieven dan slaan wij uw gegevens op in Mailchimp. Wanneer u in van deze nieuwsbrieven leest zal Mailchimp via cookies bijhouden met welke browser u dat doet, hoe vaak u de nieuwsbrief opendoet en of u op een link klikt. Die gegevens worden door ons gebruikt om de nieuwsbrief te optimaliseren. Wanneer u deze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen kan u zich ten alle tijden uitschrijven met een link onderaan de email.

Ook Mailchimp gaat zorgvuldig met uw gegevens om, zie privacy policy.

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk

Mailgun

Voor de emails die vanaf deze site verstuurd worden maken wij gebruik van Mailgun. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. mailgun heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk

Contactinformatie

Contactformulier

Als u ons via het contact of project aanvraag een bericht stuurt, dan houden we de gegevens die u invult bij. Zowel in ons email programma (gmail) als in de database op de website. We houden uw voornaam, achternaam, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en verzendingstijdstip bij.

Reacties

Als u reageert op een nieuwsbericht dan zal uw naam, email, websiteadres en reactie opgeslagen worden in de database van de website zodat deze getoond kunnen worden op de website.

Downloads

Als er een actie loopt waarbij u een ebook kan downloaden dan slaan wij mits uw toestemming uw email adres & naam op. Deze informatie kan gebruikt worden om u nieuwsberichten te mailen als u daar toelating voor geeft.

FactuurSturen

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van FactuurSturen. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. FactuurSturen is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. FactuurSturen gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Delen wij uw data?

Zoals we hierboven vermeld hebben, maken wij gebruik van verwerkers die in opdracht van crejo.be verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens Deze verwerkers worden zorgvuldig gekozen.

Bescherming

CREJO vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens zo veilig mogelijk te bewaren. We maken gebruik van beveiligde verbindingen en database.

Bewaartermijn

CREJO bewaard uw gegevens zolang deze logischerwijs nodig zijn of zolang dat u klant bent. Indien u zich uitschrijft op onze nieuwsbrief zal u natuurlijk geen nieuwsberichten meer van ons ontvangen. Uw gegevens en statistieken worden tot maximum 5 jaar na uitschrijven bewaard tenzij u een verzoek tot vergeten indient.

Uw rechten

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van CREJO. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in
samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google
gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten
en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen omtrent deze cookies te configureren. Zo kan u de browser configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden.